Opzeggen

Op deze pagina kunt u aangeven dat u uw lidmaatschap opzegt.

 

Opzeggen lidmaatschap

Ik zeg mijn lidmaatschap op en trek mijn machtiging voor 2014 in
Ik maak bezwaar tegen de incasso over 2013. Ik zeg mijn lidmaatschap op en trek mijn machtiging per direct in

Naam:
manvrouw

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Email:

Reden van uw opzegging: (optioneel)