Tag: Gezondheids Voorlichting en Opvoeding

Brief AVMV aan Tweede kamercomissie VWS

Visie AVMV op begroting 2012 VWS

1. De algemene beleidsdoelstelling (pag.38 en verder): Een goede gezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid is iets waar wij van harte achter staan. De AVMV is teleurgesteld over het veel te beperkte aantal maatregelen dat door de over-heid genomen wordt om dit te realiseren. Wij […]