RSS feed: Bezuinigingen gezondheidszorg

Onderwerp: Bezuinigingen gezondheidszorg

Vrije artsenkeuze onder druk?

 Brief aan Vaste Commissie VWS Tweede Kamer Bunnik, 7 maart 2013 Geachte leden van de Vaste Commissie voor VWS, Vrijheid van artsenkeuze In 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet die door VVD minister Hans Hoogervorst van VWS is opgesteld, van kracht geworden. Deze wet zou er alleen komen indien sprake zou zijn van vrije artsen keuze. […]
AVMV herinnert MP Rutte aan het Deltaplan

Brief aan Minister President Mark Rutte Ministerie van Algemene Zaken (AZ) Minister-President tevens minister: Drs. M. Rutte (VVD) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Minister: Drs. M.J.M. Verhagen tevens vice Minister-President (CDA) Fractievoorzitter PVV, de heer G. Wilders   Soest , 14 maart 2012 Onderwerp: Open brief Geachte heer Rutte, heer Verhagen en […]
Wie bepaalt de hoogte van uw verzekeringspremie?

Hoe denkt de AVMV over uw verzekeringspremie? Als medisch verzekerden betalen wij allen duizend of meer euro’s per jaar aan premie. Maar wij hebben heel weinig te zeggen over hetgeen wij hiervoor terugkrijgen. Zo dreigt de vrije artsenkeuze volgend jaar te worden belemmerd, vandaar dat  de Algemene Vereniging voor Medisch Verzekerden is opgericht, welke als […]