Nieuwsbrief

Als medisch verzekerden betalen wij allen duizend of meer euro’s per jaar aan premie. Maar wij hebben heel weinig te zeggen over hetgeen wij hiervoor terugkrijgen. Zo dreigt de vrije artsenkeuze volgend jaar te worden belemmerd, vandaar dat is opgericht de Algemene Vereniging voor Medisch Verzekerden welke als doel heeft:

Het behartigen van de belangen van Medisch verzekerden in de meest directe en ruimste zin des woords.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Betere besteding zorggeld, dat verzekerden uitgeven om verzekerd te zijn in samenwerking  met alle betrokkenen zoals professionals (artsen en andere werkers in de gezondheidszorg) / verzekeraars / overheidsorganen etc.
  • Realisatie van een hoger gezondheidsniveau van verzekerden/patiënten
  • Vermindering van het gebruik van gevaarlijke geneesmiddelen
  • Vermeerdering gebruik van veilige middelen die bij voorkeur natuurlijk/fysiologisch zijn
  • Stimuleren van educatie die deze werkwijze ondersteunt
  • Het realiseren van een individueel beslissingsrecht van de patient vooral als meerdere oplossingen mogelijk zijn
  • Het aangeven van knelpunten die het bovenstaande belemmeren en het stimuleren van oplossingen hiervoor.

2010

Zorgen AVMV over de premieverhogingen
pdf

NMa vraagt oordeel AVMV over fusie Achmea en De Friesland
pdf

Minister Klink krijgt een cheque van 10 miljard aangeboden
pdf


2009

nieuwsbrief 1
pdf