Doelstellingen

Waar zet de  AVMV zich voor in:

Van meer kosten en niet optimale kwaliteit in de gezondheidszorg, willen wij naar een betere gezondheid tegen minder kosten. Concreter gezegd: het streven is naar minimaal 50% minder ziekte en invaliditeit en een kostenverlaging van eveneens 50%. Dat kan door:

Betere besteding van zorggelden, van onze premiegelden dus. Dat betekent minder bureaucratie en verzekeraars die zich opstellen als goede beheerders van onze gelden, met als eerste prioriteit onze gezondheid, en niet het economisch gewin of voor ons ongrijpbare machtsuitoefening. Zo gaat er in de USA 30-40 % van de premiegelden verloren.

Meer samenwerking tussen álle partijen in de gezondheidszorg in Nederland, geformuleerd in een Deltaplan voor de Gezondheidszorg (het concept is inmiddels door AVMV voorgelegd aan de minister).

Meer aandacht voor preventie van ziekten. Voorkómen is en blijft beter dan genezen.

Meer aandacht voor voeding, zowel voor de preventie als bij de behandeling van ziekten.

Het stimuleren van onderwijs en onderzoek op het vlak van preventie en geneeswijzen.

Het vergroten van de keuzevrijheid van patiënten.

Vergoeding van álle werkzame behandelmethoden die hun effectiviteit bewezen hebben.

Het vrijstellen van de gezondheidszorg van BTW-heffing door invoering van een nultarief zodat ook BTW op gebouwen, uitzendkrachten, verbruiksmaterialen etcetera als kostenpost kan worden afgetokken.

Wordt daarom ook lid!

Wilt u een stem hebben als het gaat om een betere besteding van onze premiegelden? Word dan nu lid! Al voor € 10 per jaar kunt u uw stem laten gelden. Doe het nu. Ga naar het inschijfformulier>

Daar wordt u beter van! Hartelijk dank alvast.

N.B. Ook organisaties en bedrijven kunnen lid worden!

Algemene Vereniging van Medisch Verzekerden
Postbus 85
3980 CB Bunnik
e-mail
telefoon: 030-6594643