Deltaplan 2009

Op dinsdag 7 april 2009 is door de Algemene Vereniging Medisch Verzekerden (AVMV) een Deltaplan voor de Gezondheidszorg in Nieuwspoort te Den Haag gelanceerd.

Met het Deltaplan wil de AVMV een einde maken aan de al jaren steeds grotere en continue crisis in de gezondheidszorg: de kosten stijgen, de premies stijgen, de keuzevrijheid van patiënten daalt en de gezondheid neemt af.

Het kan anders. Ziekte en invaliditeit kunnen met tenminste 50% worden teruggedrongen. De kosten in de gezondheidszorg kunnen met eenzelfde percentage omlaag. Maar dat vraagt om een heel andere aanpak. Het Deltaplan voorziet daarin.

Terwijl het kabinet op het punt staat per jaar ongeveer 8 miljard te investeren in de economie, en bezuinigingen in de zorg aankondigt van 1,2 miljard per jaar (vanaf 2011), kan met dit Deltaplan een besparing van 30 miljard per jaar worden gerealiseerd. Juist in deze tijden kan de overheid een dergelijke besparing niet laten liggen. Zéker niet als daar ook nog gezondheidswinst bij te halen valt.

De AVMV, initiator van het Deltaplan, is al jaren zeer bezorgd over het feit dat het gezondheidspotentieel in Nederland (voeding en preventie) onvoldoende benut wordt, ten gunste van de te eenzijdige aandacht op de behandeling van ziekten met nagenoeg uitsluitend farmaceutische middelen, die vaak allerlei bijwerkingen vertonen.

 

Deltaplan voor de gezondheidszorg

PDF Deltaplan 2009