Werkgroepen

Formering Werkgroepen

Het bestuur nodigt belangstellende uit om u aan te melden voor één van de werkgroepen. Werkgroepen bestaan uit 5-7 leden, die alle lopende ontwikkellingen rondom hun werkgroepthema volgen en daarop een voorstel tot beleid aan het bestuur voorleggen. De werkgroepen informeren en adviseren het bestuur, maar plaatsen ook zelf updates en artikelen op de website om de leden van de AVMV te attenderen op belangrijke ontwikkelingen.

Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende Werkgroepen:

 • Werkgroep Financiën ( formuleert jaarlijks het AVMV standpunt ten aanzien van de zorgbegroting)
 • Werkgroep Marketing (o.a. ledenwerving)
 • Werkgroep Preventie en Verbetering Zorg (informeert de leden en kiest een jaarlijks thema, dit jaar is gekozen voor vitamine D3)
 • Werkgroep Verzekeraars (o.a. misbruik sociale premies).

Uw competencies

Wij zijn uiteraard blij  met elke hulp die wij kunnen krijgen bij het laten groeien van onze vereniging, maar heeft u een van de volgende skills dan kunt u de vereniging extra van dienst zijn!

 • Goede vaardigheid in schrijven Nederlandse teksten, persberichten en artikelen.
 • Goede vaardigheid in lezen en vertalen van Engelse teksten
 • Contentmanagement van een WordPress site (plaatsen van artikelen)
 • Financiële achtergrond met name ervaring met Excell voor het doorrekenen van zorgkosten
 • Professionele ervaring als (natuur)arts, u bent vertrouwd met het lezen en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek.

Procedure aanmelding werkgroep:

Deze werkgroepen komen met nader te bepalen regelmaat bij elkaar, dit kan in Bunnik of in Soest waar wij vergaderruimte ter beschikking stellen. Of u kunt met elkaar uiteraard een andere geschikte lokatie daarvoor kiezen. Voor de aanmelders zullen wij een voorlichtingsavond organiseren in oktober. U kiest bij die gelegenheid zelf per werkgroep een voorzitter en secretaris. Zij zijn de contactpersonen voor het bestuur.

Wanneer u denkt een zinvolle bijdrage te kunnen leveren door zitting te nemen in  één van de werkgroepen, dan kunt u:

 1.  uw motivatie richten per e-mail aan info[at]avmv.nl aan het bestuur met de werkgroep van uw keuze.
 2. En voeg uw CV toe zodat wij u alvast een beetje kunnen leren kennen.

Uw inbreng wordt van harte op prijs gesteld!

Reageer