Wie zijn wij

AVMV
Daar wordt u beter van!

In tegenstelling tot de huidige financiële en economische crisis verkeert de gezondheidszorg al vele jaren in een steeds grotere continue crisis.
De gelden die de overheid besteedt aan de gezondheidszorg stijgen, de premies voor de verzekerden stijgen mee, en voor de patiënten zelf wordt de zorg alsmaar duurder.
Ondertussen neemt het aantal mensen met overgewicht, diabetes, astma en kanker dramatisch toe. Onze gezondheid is de laatste decennia bepaald niet meegestegen met de uitgaven… We spannen kortom al jaren het gezondheidspaard achter de wagen.

Waarom de AVMV?
Als medisch verzekerden betalen we ruim duizend euro per jaar alleen al aan de basisverzekering en daar komen de aanvullende verzekeringspremies nog bovenop. Toch hebben we nauwelijks zeggenschap over de besteding van die gelden.
Wat krijgen we er eigenlijk voor terug? Daarom is de Algemene Vereniging van Medisch Verzekerden opgericht.
Wij zijn een belangenvereniging voor alle verzekerden in de zorg. Ook voor u dus! Met z’n allen zijn we een partij om rekening mee te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kosten in de gezondheidszorg dalen, terwijl onze gezondheid toeneemt. We weten namelijk dat het kán! Maar dan moet er wel iets veranderen.

Wat moet er veranderen?