Vrije artsenkeuze onder druk?

 Brief aan Vaste Commissie VWS Tweede Kamer Bunnik, 7 maart 2013 Geachte leden van de Vaste Commissie voor VWS, Vrijheid van artsenkeuze In 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet die door VVD minister Hans Hoogervorst van VWS is opgesteld, van kracht geworden. Deze wet zou er alleen komen indien sprake zou zijn van vrije artsen keuze. […]
Overig nieuws
Brief AVMV aan Tweede kamercomissie VWS

Het Deltaplan voor de zorg bespaart jaarlijks 35 miljard!

Brief AVMV bestuur aan VWS Bunnik, 24 oktober 2011 Geachte leden van de vaste commissie VWS, Namens de Algemene Vereniging van Medische Verzekerde (www.AVMV.nl)  willen wij u graag informeren over de standpunten van onze vereniging ten aanzien van de begrotinggezondheidszorg 2012 van het ministerie van VWS. Wat is de AVMV? Mocht u niet op de […]